• Základná škola Ferenca Kazinczyho s vyučovacím jazykom maďarským je najväčšou plne organizovanou základnou školou okresu Revúca. Zodpovedá za výchovu a vzdelávanie žiakov mesta Tornaľa a jeho priľahlých obcí.

   

     

  • Novinky

     • Infoprog

      Naša škola získala pozvánku na finále súťaže z informatiky určenej súťažiacim karpatskej kotliny Infoprog, ktorá sa uskutočnila 20. apríla 2018 vo Fiľakove. Cieľom pozvania je oboznámiť budúcich stredoškolákov, záujemcov o štúdium informatiky, s atmosférou súťaže a vzbudenie záujmu o zmeranie si síl v danej prestížnej oblasti. Stredoškolského kvízu sa zúčastnil Štefan Farkaš, Laura Libjaková a Benjamín Molnár. Benjamín si mohol prevziať aj diplom za úspešné absolvovanie kurzu programovania známeho pod názvom Virtuális Programozó Kör Python I.

     • Dobré slovo

      10. apríla 2018 bolo usporiadané krajské kolo recitačnej súťaže v slovenskom jazyku Dobré slovo – Jó szó, ktorého sa zúčastnilo celkovo 7 žiakov našej školy súťažiacich v štyroch kategóriách. Odborná porota odporúča do celoslovenského kola organizovaného v Komárne súťažiacich umiestnených na prvých dvoch miestach a teda našu školu budú reprezentovať Emese Martonová zo 7.A triedy a Nikolett Asztalos z 9.A triedy. Všetkým súťažiacim zo srdca gratulujeme! Postupujúcim želáme úspešnú prípravu!

     • Deň Zeme

      22. apríla si pripomíname Deň Zeme. Prvoradým cieľom tohto dňa je z času načas upriamiť pozornosť na ochranu životného prostredia. 20. apríla si tento zámer zvolili za prioritný aj žiaci ZŠFK s VJM, preto diskutovali o problematike znečistenia prírody a upevňovali si doteraz získané vedomosti. Žiaci druhého stupňa vytvorili súťažiace družstvo, v ktorom poznáme nasledujúcich víťazov :

     • X. ročník Dňa Serényiho

      16. apríla 2018 sa naši žiaci z 3.A a 3.B triedy zúčastnili projektu Potulky Gemerom v Putnoku, ktorého cieľom bolo prezentovanie gemerských ľudových zvykov. Súťažiaci zožali veľký úspech svojím vystúpením, ktorý bol zameraný na ľudové zvyky a povery. Odborná porota povzbudila našich žiakov osobitnou pochvalou. Tara Homoly, žiačka 4.B triedy, bola v rámci projektu ocenená v kategórii gemerských maľovaných vajíčok. K dosiahnutým výsledkom všetkým zo srdca gratulujeme!

     • Medzinárodná recitačná súťaž Egressy Béniho

      14. apríla 2018 našu školu reprezentovali žiaci prvého i druhého stupňa na Medzinárodnej recitačnej súťaži Egressy Béniho v Kazincbarcike. Naši recitátori a prednášatelia prózy skvelo obstáli v silnej konkurencii s nasledujúcimi výsledkami:

      Lilianna Miko 1. D trieda 2. miesto

      Žofia Heinrichová 1. A trieda 3. miesto

     • Matematická súťaž KATEDRA

      10. apríla 2018 sa v Rožňave uskutočnilo celoslovenské semifinále matematickej súťaže KATEDRA, ktorému predchádzali kolá na okresnej a regionálnej úrovni. Súťaže sa mohli zúčastniť úspešní riešitelia. Našu školu reprezentovalo 10 žiakov: Ariadné Mariann Murzsicz, Emese Bakó, Dániel Amzler, Izabella Bírová, Tamás Szőke, Ádám Tuza, András Szőke, Noel Beke, Štefan Farkaš a Laura Libjaková. Postupujúci: Ariadné Mariann Murzsicz (5.A), Izabella Bírová (6.A) a Štefan Farkaš (9.A). Prajeme im úspešné súťaženie v celoslovenskom kole 4. mája 2018 v Dunajskej Strede!

  • Zvonenia

   • Streda25. 4. 2018
  • Fotogaléria

   • 2017/2018
   • Deň matiek
   • Misia lásky v Domove dôchodcov a Domove sociálnych služieb
   • Súťaž
   • Po stopách Pavla Dobšinského
   • Večer v knižnici
   • DOBRÉ SLOVO
   • Naši mladí spisovatelia
   • VEĹKÁ NOC
   • Výbuch v 5.A
   • Na návšteve u Mateja Hrebendu
   • Recitačná súťaž v Maďarsku
   • Pripomenuli sme si marcové posolstvo
   • MDŽ
   • Fašiangy
   • Čitateľská súťaž v srdci mesta Tornaľa
   • Návšteva knižnice
   • Malá olimpia