• Základná škola Ferenca Kazinczyho s vyučovacím jazykom maďarským je najväčšou plne organizovanou základnou školou okresu Revúca. Zodpovedá za výchovu a vzdelávanie žiakov mesta Tornaľa a jeho priľahlých obcí.

   

     

  • Novinky

    • 6. október
     • 6. október

      Verní svojim tradíciám sme si 6. októbra pripomenuli pamiatku aradských mučeníkov. V školskej jedálni našej školy sa žiaci predstavili bohatým literárno-historickým programom, ktorý popoludní uviedli v kostole reformovanej cirkvi počas mestských osláv. Pásmo skrášlilo vystúpenie školského spevokolu.

    • Škola v prírode
     • Škola v prírode

      Žiaci 4.A, 4.B a 4.C triedy sa v Kokave koncom septembra zúčastnili školy v prírode. Ubytovaní boli v čarovnej turistickej ubytovni Ipeľ, medzi horami a stromami. Počas piatich dní sa aktívne zapojili do mnohých činností, prostredníctvom ktorých sa deti priblížili k prírode. Vďaka dvom kratším a dvom dlhším túram mohli malí cestovatelia obdivovať krásy Kokavy a jej okolia a získať informácie o zákutiach prírody, zaujímavosti zo života rastlín a živočíchov. Počas jednej z nich zavítali do Šoltýsky, malebnej dedinky ukrytej v údolí. Náhľad do života koní získali prostredníctvom zaujímavo spracovaného populárno-náučného textu o danej téme. Neminulo nás ani dlho očakávané jazdenie na koni. Stali sme sa svedkami starostlivosti o kone, o ich kŕmenie. A ani o zábavu nebola núdza. Žiaci vyskúšali rôzne atrakcie zážitkového parku, zahrali si futbal, vyskúšali lukostreľbu, posedeli pri vatre a zab

    • Rekreačné dopoludnie na prvom stupni
     • Rekreačné dopoludnie na prvom stupni

      6. októbra 2017 čakal na žiakov prvého stupňa rozmanitý program. Na prvej hodine tretiakov a štvrtákov oboznámil s prvkami ľudového tanca Krisztián Simon, štipendista Programu Sándora Petőfiho. Následne sme si pozreli kultúrny program žiakov 2. stupňa, ktorý nám odprezentovali pri príležitosti pamiatky aradských mučeníkov. Stali sme sa súčasťou ukážky zdravej výživy a svedkami prehliadky známych budov nášho mesta. Prežili sme dopoludnie plné príjemných zážitkov.

    • X. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže Károlya Harmosa
     • X. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže Károlya Harmosa

      Zväz maďarských pedagógov na Slovensku, Slovenské národné múzeum, Slovenské múzeum maďarskej kultúry a Osvetové a vzdelávacie združenie maďarských protestantov na Slovensku spolu s ďalšími organizátormi vyhlásili X. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže Károlya Harmosa pre školy a materské školy s vyučovacím jazykom maďarským.

    • Popoludnie so ZUMBOU
     • Popoludnie so ZUMBOU

      4. októbra 2017 sme pre našich žiakov navštevujúcich družinu v školskej telocvični zorganizovali popoludnie so zumbou. Tá je oslobodzujúcim tancom plným ladných pohybov a cvičením zároveň. Nálada bola fantastická, spolu s deťmi sme mohli stráviť hodinku v úžasných tanečných rytmoch.

    • 1.október – SVETOVÝ DEŇ HUDBY
     • 1.október – SVETOVÝ DEŇ HUDBY

      Na návrh Yehudi Menuhina si Svetový deň hudby pripomíname od roku 1975 práve 1. októbra. Tento svetoznámy husľový virtuóz udržiaval živé styky s maďarským hudobným skladateľom Bélom Bartókom. Na jeho požiadanie skomponoval Bartók svoje sólové dielo Sonáta pre husle, ktoré majster predstavil v roku 1946 aj v Maďarsku. V tohtoročný pamätný deň si spomeňme na Zoltána Kodálya, pri príležitosti 50. výročia jeho úmrtia.

  • Zvonenia

   • Štvrtok19. 10. 2017
  • Fotogaléria

   • 2017/2018
   • Deň matiek
   • Misia lásky v Domove dôchodcov a Domove sociálnych služieb
   • Súťaž
   • Po stopách Pavla Dobšinského
   • Večer v knižnici
   • DOBRÉ SLOVO
   • Naši mladí spisovatelia
   • VEĹKÁ NOC
   • Výbuch v 5.A
   • Na návšteve u Mateja Hrebendu
   • Recitačná súťaž v Maďarsku
   • Pripomenuli sme si marcové posolstvo
   • MDŽ
   • Fašiangy
   • Čitateľská súťaž v srdci mesta Tornaľa
   • Návšteva knižnice
   • Malá olimpia